LÄNKAR TILL KURSER


SLIPKURS

HEMSLÖJDEN, LINKÖPING
10.2

KNIVTILLVERKNING
NYBRO
9-10.3

TAMPADE NÄVERBURKAR
NÄÄS, FLODA
15-17.3

KNIVTILLVERKNING
HEMSLÖJDEN, LINKÖPING
23-24.3

SLIPNING OCH VERKTYGSVÅRD
HEMSLÖJDEN, LANDSKRONA
30-31.3

TAMPADE NÄVERBURKAR
KORRÖ
3-4.8