LÄNKAR TILL KURSER


 
SNICKARKURS
HEMSLÖJDEN LINKÖPING
KVÄLLSKURS 10 GGR


TAMPADE NÄVERBURKAR
HEMSLÖJDEN LANDSKRONA
22 - 23 SEPTEMBER


TAMPADE NÄVERBURKAR
HEMSLÖJDEN LINKÖPING
3 - 4 NOVEMBER


BYGGA TÄLJHÄST
HEMSLÖJDSKONSULENTERNA STOCKHOLM
23 - 25 NOVEMBER