LÄNKAR TILL KURSER


SLIPKURS

HEMSLÖJDEN, LINKÖPING
10.2


KNIVTILLVERKNING
NYBRO
9-10.3


TAMPADE NÄVERBURKAR
NÄÄS, FLODA
15-17.3


KNIVTILLVERKNING
HEMSLÖJDEN, LINKÖPING
23-24.3


SLIPNING OCH VERKTYGSVÅRD
HEMSLÖJDEN, LANDSKRONA
30-31.3


SLIPA VERKTYG
SÖRMLANDS MUSEUM, NYKÖPING
17.6


SLÖJDA OCH SNICKRA FÖR TORPET
SÖRMLANDS MUSEUM, NYKÖPING
18-19.6

TAMPADE NÄVERBURKAR

KORRÖ
3-4.8


TAMPADE NÄVERBURKAR
SV, GÖTEBORG
19-20.10

SKAFTA TÄLJKNIV ENDAGSKURSER
KORRÖ 
6 OCH 7 AUGUSTI

TAMPADE NÄVERBURKAR
KORRÖ
8-9 AUGUSTI