Några av burkarna finns fortfarande kvar. Kontakta mej för information.