LÄNKAR TILL KURSER 2017


 
SKAFTA EN KNIV
4 - 5 MARS
HEMSLÖJDEN, LANDSKRONA


KNOPPBRÄDOR
25 MARS
SKANSEN, STOCKHOLM


VÅRD AV VERKTYG
26 MARS
SKANSEN, STOCKHOLM


SLIPA DINA VERKTYG
1 APRIL
HEMSLÖJDEN, LINKÖPING


TAMPADE NÄVERBURKAR
17 - 18 JUNI
NYNÄS SLOTT,  TYSTBERGA 


NÄVER - TAMPADE BURKAR
3 - 7 JULI

SÄTERGLÄNTAN, INSJÖNTÄLJA SKEDAR OCH ANNAT FÖR KÖKET
17  - 21 JULI
HEMSLÖJDEN, LANDSKRONA


PRÄGLADE OCH TAMPADE NÄVERBURKAR
15 - 17 SEPTEMBER
NÄÄS SLOTT, FLODA

BYGG DIN EGEN TÄLJHÄST
27 - 29 OKTOBER
STOCKHOLMS LÄNSMUSEUM


TAMPADE NÄVERBURKAR
18 - 19 NOVEMBER
SKANSEN, STOCKHOLM